Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2019

kanade
5262 1792 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke
kanade
   bądź przy mnie blisko 
   bo tylko wtedy 
   nie jest mi zimno

   chłód wieje z przestrzeni

   kiedy myślę 
   jaka ona duża 
   i jaka ja

   to mi trzeba 
   twoich dwóch ramion zamkniętych 
   dwóch promieni wszechświata


— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa
kanade
5282 31ca 500
Reposted fromhare hare
kanade
5324 f20a 500
Reposted fromsoftboi softboi
kanade
5333 d198 500
Reposted fromsoftboi softboi
kanade
5366 acb3 500
Reposted fromsoftboi softboi
kanade
5367 9026 500
Reposted fromsoftboi softboi

February 17 2019

kanade
9557 703e 500
Beksiński, 1984
Reposted frompampunio pampunio
kanade
9612 6278 500
Reposted fromsoftboi softboi
kanade
9637 fde5
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome
kanade
9737 4387
Reposted fromkrn krn
kanade
Właśnie nadeszło "kiedyś" i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromkrn krn
kanade

Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz gotów i jeśli jeszcze będziesz miał choć trochę sił. Przyjadę i pozbieram cię z kawałków, naturalnie, jeżeli jeszcze coś z ciebie zostanie.

Reposted fromkrn krn
kanade
9787 6b81 500
Reposted fromkrn krn
kanade
Gdybym miał odwagę, wiem co robić. Czasami muszę się wspiąć i każdego dnia spadam próbując być przy tobie.
— Lady Gaga & Bradley Cooper I don't know what Love is
Reposted fromaleander aleander

February 13 2019

kanade


the addams family
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
kanade


Beetlejuice (1988)
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
kanade
Great Gray Owl
Reposted fromdhoop dhoop
kanade
7071 fd9e 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
kanade
7077 7a01 500
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl