Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

kanade
Maybe I just wanna be yours
— Arctic Monkeys "I wanna be yours"
Reposted bynotyourstrawberrycreepandweirdo
kanade
Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję.
Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku - pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— Jeremi Przybora
Reposted bynotyourstrawberrycherrycokeefinatka

August 10 2017

8090 852a 500
Reposted fromerrorterror errorterror
kanade

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści, a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata, których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas.

— Julia Hartwig
Reposted fromlovvie lovvie
kanade
2298 a229 500
Reposted fromwypierdalac wypierdalac
kanade
2299 b31d 500
Reposted fromwypierdalac wypierdalac
Of all things, I liked books best.
— Nikola Tesla
(via halosregret )
Reposted fromatem atem
9670 d25a 500
Reposted fromlafuene lafuene
kanade
2447 0a74 500
kanade
2448 cdac 500
kanade
2450 3969
kanade
2461 2a89
Reposted frompoisonedivy poisonedivy
kanade
Nie udało mi się zasnąć. Już drugi dzień i druga noc. Nie mogłem się połapać, co się dzieje. Aż wreszcie wyjaśniło mi się, że chce mi się płakać, że zasnąłbym, gdybym zapłakał. Ale nie udało się. Nie wyszły, nie wychynęły łzy ze źródeł. Może suche już źródła. Żułem, przeżuwałem dawne cierpienia jak krowa pokarm. Choć nie chciałem przecież. 
— Stachura
Reposted frompoisonedivy poisonedivy
kanade
2484 2cef
0454 ac7e 500
kanade
2549 a0c4
kanade
2552 650d
kanade
2570 354a
kanade
2571 8808
kanade
2606 7be5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl