Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2017

kanade
Na naszą słabość i biedę,
niemotę serc i dusz,
na to, że nas nie zabiorą do lepszych gór i mórz,
na czarnych myśli tłok, na oczy pełne łez,
lekarstwem miłość bywa,
jeżeli miłość jest,
jeżeli jest możliwa.
[...]
— Agnieszka Osiecka

September 28 2017

kanade
1403 f0a5 500
Reposted fromslowostwor slowostwor
kanade
Reposted fromhernameisalice hernameisalice
2056 2181 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
kanade
1885 895f
Reposted fromdailylife dailylife
2053 a6ed 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
kanade
Reposted fromgruetze gruetze
kanade
2186 ec75 500
Reposted fromhagis hagis
kanade
Reposted fromhernameisalice hernameisalice
kanade


Addams Family Values (1993)
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon

September 23 2017

kanade
0603 6d1b 500
Reposted fromexistential existential
kanade
0720 e811
Reposted frommeem meem
kanade
0753 a7d4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
kanade
0916 ca23 500
Reposted fromdozylnie dozylnie
kanade
1141 cc46 500
Reposted fromzungud zungud
kanade
0028 ed30 500
Reposted fromniezapominajka niezapominajka
kanade
tylko mój pokój, tu sama żyję
w nim nie ma nic, nie ma drzwi i nie ma okien
tu mogę leżeć, nie musząc żyć
tylko te w kącie ciemne na dół schody
czasem patrzę w ten wir
powoli i mgliście ciągnący ku sobie
nie czas tam podejść, nie czas tam iść
— Closterkeller 'Pokój tylko mój'
kanade
9953 f6f9
Reposted bynyaako nyaako

September 15 2017

kanade
Maybe I just wanna be yours
— Arctic Monkeys "I wanna be yours"
Reposted bynotyourstrawberrycreepandweirdo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl